...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާބުޅަ
ނ.
ބުރަނދައަށްވުރެ ރޮނގު ހިމަ، ހުރަހަށް ގަޅި ކަނޑައިފައި ހުންނަ ކުޑަ ފަތި މަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްބުރު . ރާބަޑެ . ރާބަޑޮ . ރާބޮޅު . ކަނޑުރާބޮޅު . އައިލަމަހުރޮނޑު . ދޮންދޮނާ . ގުއި ރާބުޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ