...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާބޮނދި
ނ.
ތުން ދިގު ކުޑަ ދޫންޏެއް.
މިއީ ކޮށްޖަހާ ދޫންޏެކެވެ.
މީގެ ދެތިން ކުލައެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާބޮނި . ރާބޮއްލަ . ރާބޮލި . ރާބޮލް . ބޮނދި . ބޮއްކަނި . ކަހުރާ . ކަޅުރާބޮނދި . ފުރައްދެރާބޮލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ