...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާބޮޅަށްރޮދަށްގޮވުން
މ.
(ރ) ބަޔަކަށް މަސައްކަތަށް ގޮވާފައި އެމީހުން ނުކުމެ އެކަމެއް ކުރާ އިރުވެސް ތިމާ ދެނެހުރިކަމަށް ނަހަދާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ނުވެހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ