...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޅުބާނި
ނ.
ވިދިވިދިގެން އަންނަ ރާޅުފަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑަށްދެމުން . އުދަބާނި . ފަންއިސްތަށިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ