...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޅުބިސް
ނ.
އެތެރޭގައި ހޮއި އޮންނަ އެއްފަރާތެއްގައި ދެ ލޯވަޅެއް ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ހޯނުބިސްވަރުގެ އެއްޗެކެވެ.
މިހުންނަނީ، ގޮނޑުދޮށަށް ލައްވެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޅުފޮށި . މާކަނާބިސް . މާކަނާފޮށި . ދެވެލިފެންފަށް . ގެފަޅުކުރާބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ