...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޅުފޮށި
ނ.
(1) މާކަނާފޮށި.
މިއީ، މީގޮނޑު ދޮށަށް ލައްވެފައި ހުންނަ ރާޅުބިސް ވައްތަރުގެ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އެއްޗެކެވެ.
ވައްކޮންނާއި ކުކުޅުބިސް ބުރަށް ހުރެއެވެ.
(2) ހިޔަމައިގެ ތޮށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ