...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާކަނި
ނ.
ކައިރިފަށުން އިނގިލި ބުޅިތަކެއް ފަޅައިފައި ހުންނަ ބޮއްޔެއް މީގެ މަސްކައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިނގިލިހައް . ހައިނގިލިބޮލި . ނަގުލަންދާށިރާކަނި . ރާކަނަވަސް . ކައްތިރި . އިނގިލިހައް . މަސް . މާދޯލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ