...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާކަސާލި
ނ.
(ށ.) ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގެ ހުރަހަށް ހުދުކުލައާއި، ކަޅުކުލައާއި ރީނދޫކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ ފަތިކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ