...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާއަކިރި
ނ.
ހަކުރު ހިލުމަށް ރާކައްކާއިރު އޭގެހުތް ކެނޑުވުމަށް އަޅާ އަކިރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާހިޔާންގަލް . ރާގައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ