...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާއުނދުން
ނ.
ރާކެއްކުމަށްޓަކާ ވަކި ފުންމިނެއްގައި ވަކިމިންގަނޑަކަށް ބިންމަތިކޮނެ އެތަނަށްއަޅި އަޅައި ފެންޖަހައި ހަރުކޮށްގެން، ތިންވަރުގެ ތިން އަނގަކަނޑައި މަގަތުއަނގައިން ބަނޑުދުރަލާގޮތަށް ކޮންނަމުންގޮސް އަނެއްދެއަނގަ ވަޅަށް ފޫދުައްވައިފައި ހުންނަ އުނދުނެއް.
މަގަތު އަނގަވަޅަކީ ދަރުޖަހާތަނެވެ.
މެދުގައި ވަށްލޯވަޅެއްހެން ބޮޑުކޮށްހުންނާނީ ތަރާ ފަތްއުދާ އަނގަވަޅެވެ.
އެންމެ ބިއްދޮށަށް ހުންނާނީ، އާވި ބޭރުކުރުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ (ކު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ