...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާއްދެމަޑި
ނ.
(ސ) (1) އެންމަޑީ.
މިއިީ ފުންކަނޑުގާ އުޅޭ މަޑިއެކެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ގޮވިޔަސް ފަހަތަށް ނޭނބުރި ކުރިޔަށްދާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ