...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާއްޖެ
ނ.
(1) ދިވެހިރާއްޖެ.
(2) ޖަޒީރާތަކަކުން އެކުލެވިގެންވާ ޤައުމު.
(3) ޤައުމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަންހަ . ހިތިދަނޑި . ހުރަވީދުވަސް . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުޅުވައި . ހުކުރު ހިނގުން . ހުދުކޮކާ . ނައިބު . ނާރުގޮށްޖެހުން . ރާއްދެ . ރާއްދެބަލި . ރާއްދެތެރެ . ރާއްޖެ . ރާއްޖެބަލީވައި . ރާއްޖެމައްޗަށްތިބުން . ބާޑީ ދުނބުރި . ބިއްދަރަ . ބިދޭސީ . ބިދޭސީން . ބީރައްޓެއްސެއްވިއްޔާ ފަސްކުޅަނދު މަދުވާނެ . ބުންބާމީހުން . ބޭރަށްދިއުން . ބޭރުދަތުރު . ބޭރުދަތުރުކުރުން . ބޮޑުއެސްމާ . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . ބޮޑުތަދު . ކަނދޮޅުދުލިފަށުވި . ކަރަ . ކަޅުބިލަމަސް . ކާޑުގެ . ކިރާހަނޑޫ . ކުޑަސިޓީ . އަހިލަންކަ . އަނދިރިއަނދިރީން . އަކިސިމަގުންނަ . އަމިއްލަކަން . އުތީމުދަރިކޮޅު . އެރުން . އެތެރެކުރުން . ވައިރިހުން . ވައިތެޔޮ . ވިއްސާރަބަލާކަށިގަނޑު . ވިޔަކުރާކޭން . ވެދުންއެޅުން . ވޮނަދޮނަ . މަހިލަންކަ . މަދުކަށީވައި . މަލަބާރީކެޔޮ . މަޙަލްދީބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ