...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާއްޖެބަލި
ނ.
ގައިގާރިހި ގޮށްލައި ހުޅުހުޅު ދުޅަވެ ހިކޭ ބައްޔެއް.
މިބަލީގައި ގުދުވެސް ނިކުމެދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރުގޮށްޖެހުން . ރާއްދެބަލި . ރާއްޖެބަލީވައި . ވައިރިހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ