...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާއްޖެމައްޗަށްތިބުން
މ.
އިހުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު.
ދަތުރު ކުރަމުން އައިސް ރާއްޖެއަށް ވަންނައިރު ފަރަކަށް އަރައި ދާނެތީ އެކަމަށް، ހޭލައި، ފަރުވާވެ ތިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ