...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާވަޅި
ނ.
(1) ހާލުގެ ފިނދުފަތް ގަނޑުގައި އާދައިގެ ފަތަށްވުރެ ދިގުކޮށް ހުންނަ ދެފަތް.
(2) ރަދުން ފިޔަވައި ހަތްކޮޅުނަގާ ބޭފުޅުންގެ ފަގުޑިކޮޅުގައި ރާވަޅިއެއްގެ ސިފައިގައި ރަނުން ހަދައިފައި ހުންނައެތި.
(3) ރައިވެރިން އެތްމަންނަން ގެންގުޅޭ ތިލަ ގުދުކޮށް ހުންނަ ވަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާވަޅި . ރާވަޅިދަނޑި . ބޮޑުހާލުރާވަޅި . ކުޑަލަގަނާ . އަކުރުބޯލަނޑާ . އޮޅުމަސްލަނޑާ . ވާލަންރޮނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ