...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާވާ
ނއ.
(ބދ) ވަންހަނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާވާފިލާގަނޑު . ރޮދުވައު . ކުޅިގަނޑު . އަނދަވަޅު . އިޤުތިޞާދު . އުސޫލު . އޮނިގަނޑު . ވައިއެނބުރުން . މަރުއެތިފަހަރު . މަޝްރޫޢު . މުބާރާތު . ފަޗަސް . ފުރޮޅޭމާރު . ދަންތުރަ . ތަދުބީރު . ތުރަކުރުން . ގިޔުގަނޑު . ޕުރޮގުރާމު . ޚިޔާލީފޮލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ