...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާވުން
މ.
ރާކުރާ ރުކުން ނުވަތަ ގަހަކުން ރާ އަންނަ ގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުހޮރުއްޕާންވުން . ރުއްރާއެޑުން . ބަރާބޮޑުވުން . ބާރީޖެހުން . އުނދަގޫވުން . ވައިވުން . ފަތާވުން . ފަޗަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ