...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާވެރިމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަރުފަޅުތަކުގެ ބޭރުގައި ހަތާތަކުގެ ނިވަލުގައި ދިރިއުޅޭ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ރަތްކުލައެވެ.
މަހުގެ ހަންގަނޑުބޯވެފައި ހުޅުނބު ތޫނުވާނެއެވެ.
މިއީ އަނގަބޮޑު މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައިވެރިމަސް . ކަށަކާންދާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ