...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާމާ
ނ.
ބައެއް ކާއެއްޗެތި ނުބައިވުމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރު . ހުތްވަސް . ނިޔާމަދަތުރު . ބަތާނަ . ބަލިމާނު . ބޮކިލުން . ކަރުބޮލަކު . ކައިރިހެދުން . ކައްކޮޅު . ކަމީރު . ކަމީރުކުރުން . ކަމީރުވުން . ކުނިކަން . އާބާތުރަފިލުވުން . އާބާތުރަ . އުޅާހަށްދެމުން . އުޅާސް . އުޅާސްވުން . އެތިފަހަރުއުކުން . ވަލީވެރި . ވަލީވެރިކަން . ވަލީވެރިޔާ . ވަލީވެރީން . މަކުނު . މަކުނުތަޅަންމަތި . މާރާމޭރި . މުމައްސިލާ . މުމައްސިލު . މެޓްރިކްސިސްޓަމް . ފަރަންސާ . ފިލުނދު . ފިލުނދުވުން . ފޮނި . ފޮތްހަދާމީހާ . ދަތި . ދާހެދުން . ދުނިޔޭގައިއުޅެލުން . ތޮށްޓަށްދިއުން . ލާބަފާ . ގަނޑަފަން . ގަނޑު . ގަނަކަން . ގަރާޖު . ގައިންތާހިރުވުން . ގަޑިހެދުން . ގުރާމުސެޓު . ގެވާލި . ގޮށް ހަރުކުރުން . ގޯދި . ޒިލޭބި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ