...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާމާމަކުނު
ނ.
ކެހެރިފެޅި ޖަނަވާރެއް.
މިއީ އަތްފަޔާއި މޫނު އިންސާނުންނާ ވައްތަރު އެއްޗެކެވެ.
ހަތަރެސްފައިގައި އިނގިލި ހުރުމާއެކު ހަތަރެސް ފައިންވެސް އެއްޗެހީގައި ހިފުމުގެ ކުޅަދާނަކަން މިޖަނަވާރުގައި ހުރެއެވެ.
މީގެ ނަގޫ ހުންނަ ވައްތަރާއި ނުހުންނަ ވައްތަރު ހުރެއެވެ.
މިއީ ވަރަށް ވިސްނުން ތޫނު މަންމަލި ޖަނަވާރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލިމާނު . މަކުނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ