...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާމެހި
ނ.
(ހ) ރާއެތުގެ ކޮޅުގައި އުޅޭ ދާދި ކުޑަ މެއްސެއް.
މިމެހީގެ ކުލައަކީ ރަތް ދޮން ކުލައެވެ.
މިމެހި ހުންނާނީ ކުނަމެހި ފާޑަށް ކުނަމެއްސާ ދާދި އެއްވަރަށެވެ.
ނަމަވެސް ބައެއް މެހި ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތި ކޮންވެސް ހުރެއެވެ.
މިބާވަތުގެ މެހި ރާގުޑީގެ ވަށައިގެން އެނބުރި އެނބުރި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ