...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާދަ
ނއ.
(ބދ) ރަސްމަތިފުށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާދަހުފެ . ރާދާއަސްދީނި . ބާވައިލެއްވުން . ބާދަނޑި . ބާދަނޑި އެޑުން . ބޭފަރާ ދަތުރު . ކަށަދަތް . ކަނޑުދަތުރު . ކޮލުދަތް . އަހުވަ . އަނދަރާސަގޮނޑި . އަމުރާ އިރާދަ . އަތްގަނޑުލީގޮނޑި . މައުޖޫދުވުން . މާރާދަ . މިންވަރު . މިންވަރުކުރެއްވުން . މިންވަރުފުޅު . މޯރާދަގަޑާ . ފަސްގަނޑެއް ނުދާނެއެވެ. ދާނީ މީހާއެވެ . ދީލަތިކަން . ދުއްތުރާ . ދުއްތުރާކުރުން . ތޭރިލުން . ގަޅިދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ