...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާދަނޑި
ނ.
(1) ރާބަދި އުފުލާ ދަނޑިގަނޑު.
(2) ސަމާތާރައިގައި އަޅާ ކުރެހުމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާދަނޑި . ބާދަނޑި އެޑުން . ގަޅިދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ