...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާތާ
ނ.
(1) ހަތަރުގަލުގެ ބަރުދަން.
(2) 04 ތޯލާގެ ބުރަދަން.
(3) 454 ގްރާމް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކިބަ . ހަފަރާތް . ނާށިލުން . ނިވާމަގު . ރަންގެރި . ރާތާނަނު . ރާތާގާބަރި . ބާތުންމަސް . ބޭނޑު . ބޮނޑަނަ . ބޮއިތިރި . ބޮޑުހޯގުޅާ . އުނިޔަ . މަނު . މަސްގުޅަކެއުން . މާގެދަ . ފަންހިނދޮޅި . ފުޅަނގި . ދަމަކަށް އިރުއެރުން . ތަލި . ތިލަފަތްގައު . ތިޔަހަރަ . ލަންޓަން . ގުޅުން . ސިޓީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ