...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާތާނަނު
ނ.
ކަނޑުއޮޅިން މަސްބާނަން ގެންގުޅޭ ނަނު.
މިއީ 1 ރާތާ އުއިން ތިން އަޅާފައި އޮންނަ ނަނުބުރިއެކެވެ.
ދިގުމިނަކީ ފަންސާހަކަށް ފޫޓެވެ.
ފަލަމިނަކީ އޮނުގަލަމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ ހިމަ އޮނުގެ ފަލަމިނެވެ.
މިނަން ގަލުނަނަށް ވުރެ ފަލަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ