...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާތާގާބަރި
ނ.
(1) ތިލަފަތުން ކިރައި އުޅުނު ވަޒަންތައް މިއީ 4 ރާތަލުން ފެށިގެން ކުޅަނދަކާހަމައަށް ކިރާން ދަގަނޑުން ހަދައިފައި ހުންނަ ވަޒަންތަކުގެ ސެޓެވެ.
މީގައި ހިމެނެނީ، 4 ރާތާ، 2 ރާތާ، 1 ރާތާ، 2 ގައު، 1 ގައު 2/1 ގައު، 5 ކުޅަނދު، އަދި 1 ކުޅަނދެވެ.
(2) މަޖާޒު:
މީހަކަށް ގާތްގާތުގައި ލިބިފައިތިބި ކުދިންތަކެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ