...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާތީބު
ނ.
(1) ޞޫފީ އެކިއެކި ޖަމާއަތްތަކުގެ މީހުން އެކިއެކި ރޭރެއަށް ކިޔައިއުޅޭ މަދަހަ އާއި ޒިކުރު.
މިސާލު:
ޙިދާދުރާތީބު.
ޖަލާލީ ރާތިބު.
(2) އިށީނދެތިބެ ޢަރަބިޅެން ކިޔަމުން ކުޅޭކުޅިވަރެއް.
މިސާލު:
(ހ) ބޮޑުނަވު ރާތިބު.
(ށ) ކުޑަނަވު ރާތިބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާތީބު . ރާތީބުކުރުން . ރާތީބުލަވަބައި . ފަސްބެރުގައިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ