...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާތީބުކިއުން
މ.
ޞޫފީ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މީހުން އެކިއެކި ރޭރެއަށް ކިޔައިއުޅޭ މަދަޙައާއި ޒިކުރު ކިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ