...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާގު
ނ.
(1) ލަވަ.
(2) ހަމަޔަށް ފެތިފައިވާ އަޑު.
(3) ލަހުޖާ.
(4) މަޖާޒު:
އުޅުމުގެ ބާވަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމަނިޔާ . ހަވާސުލައިމާނު . ނަރުކޮއްޓި . ނަފްސާނީ . ނާނާ . ނާނާކިއުން . ރާމެހި . ރާފެން . ރާގުލެއްވުން . ބަދިގޮޅަ . ބާންސަރީ . ބިސްމިކިޔުން . ބެރުލަވަ . ޅެން ލަވަ . ކަފުލޯދުންމާރި . ކެމުޓާ . އަންބާލަވަ . އަލީބޮޚާރީ . އަޖިދައިގެއައިން . އާނ . އިލުފަތް . އުނހު . އޫނ . އެހެންނަ . އެހެންޏަ . އެއްޗެހިކިޔުން . އޭނ . އޮށަނި . އޮނުފުމުން . ވަކަރާގު . މަރާވިދުން . މަޚުރަޖަލެއްވުން . މިޔުޒިކު . މުޑި . މޫސީގާރު . ފިންދުނި . ފުނަ . ދަތްދޮޅިމަޚުރަޖަ . ދިގުރާގު . ތާޅަފިލިފުމުން . ތާލު . ތުނބުންފުމުން . ލަހުޖާ . ލަވަކިޔުން . ލަވަޖެހުން . ލަގަތް . ގަގުނަސްދޫނި . ގިޓާޖެހުން . ގުޑި . ސަރިންދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ