...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާގުޑި
ނ.
ދެއުނބު އެއްކޮށްގެން ރާއެތުގައިލާން ހަދައިފައި ހުންނަ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާފެން . ބަދިގޮޅަ . ގުޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ