...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާގޮނޑި
ނ.
ކަޅުބިލަމަހުގެ ބާވަތެއް.
މީގައި ރޮނގެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާގޮނޑިކޮލި . ބަދި . ކަނޑުމަސް . މާމުށިމަސް . ފަރުމަސް . ގަލުނަނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ