...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާސް
ނ.
(1) ކުދިކުދި ހިކިއެއްޗެހިތަކެއް ކުއްލިޔަކަށް ފައިބައިގަތުމުގެ އަޑު.
(2) ފޮތިގަނޑެއް ކުއްލިއަކަށް ވީދާލާއަޑު.
(3) ގަހެއްގެ އޮފިގަނޑެއް އިރައިގެންދާ އަޑު.
(4) މުރަނަ އެއްޗެއް ހަފާލާ އަޑު.
(5) އެތައްބަޔަކު އެއްފަހަރާ އަވަސް އަވަހަސް ތަނަކަށް ވަދެ ނިކުމެވާ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުކުރު ހަތްދުވަސް . ހުއްބު . ނާތަހުޒީބު . ރާސްރާސްލުން . ރާސްއެޅުން . ރާސްލުން . ބަނޑިޔާބުރި . ބުންކަރާސް . ކޮނޑުކެނޑި . އާރާސްތާ . އާރާސްތާކުރުން . އެކަނިކާތަށި . ވީރާނާ . ވީރާނާކަން . ވީރާނާވުން . މަހުމުޅަ . މައިން . ތަހުޒީބު . ތަހުޒީބުވުން . ލުން . ގަންޖިފަރާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ