...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާސްރާސް
ނ.
(1) މުރަނައެއްޗެތި ހަފަމުންދާއިރު އިވޭ އަޑު.
(2) ނާށި ކަހަލަ އެއްޗެތި މީދާ ކަމުންދާއިރު އިވޭ ފަދައަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާސްރާސްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ