...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޑަރު
ނ.
ނުފެންނަ ހިސާބު ދުރުގައިވާ އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ރޭޑިއޯ ރާޅު ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މިއިން ފޮނުވާ މަތީ ދަރަޖައިގެ ރޭޑިއޯވޭވުސް އެއްޗެއްގައި ޖެހިފައި އެނބުރި އައުމުން އެއްޗެއްހުރި މިސްރާބަކާއި ދުރުމިނެއް އަންގައިދެއެވެ.
މިއިން ތަންތަނުގެ ތިލަމިނާއި ފުންމިނާއި އުސްމިން ބެލެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ