...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޑި
ނ.
(1) އޮށްވަޅާއި ޖޯޑުބިޖޯޑާއި ބޮލިގަނޑުފަދަ ކުޅިވަރުގައި އަތް ހުސްވެގެންވާދެރަ.
(2) ކުރަން އުޅޭ ބައެއް ކަންތަކުގައި ކާމިޔާބު ނުވެގެންވާ ދެރަ.
(3) މީހަކާ ދިމާކޮށްލައިގެން އުޅެއުޅެފައި ގޮތެއް ނުވެގެންވާ ދެރަ.
(4) މީހަކަށް ނަސޭހަތްދީދީ ނާހައިގެން ދެން އަލުން ދޭނޭ ނަސޭހަތެއް ނެތުނީމާވާ ދެރައާއި ފޫހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯލާޑި . މުޅޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ