...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޑިކުރުން
މ.
(1) އޮށްވަޅު ޖޯޑުބިޖޯޑު ބޮލިގަނޑުފަދަ ކުޅިވަރުގައި އަނެކަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއްނުދީ ދެރަކުރުން.
(2) ބައެއް ކަންތައްތަކުގައި އަނެކާއަށް ކާމިޔާބުނުވާގޮތަށް ދެރަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ