...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޑިވުން
މ.
(1) އޮށްވަޅު ޖޯޑުބިޖޯޑު ބޮލިގަނޑު ފަދަކުޅިވަރުގައި އަތްހުސްވެގެން ދެރަވުން.
(2) ކުރަންއުޅޭ ބައެއް ކަންތަކުގައި ކާމިޔާބު ނުވެގެން ދެރަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ