...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޒުވާ
ނ.
ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ގޮޅި ހުންނަ ފިލާގަނޑެއްގެ މަތީގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މިކުޅިވަރު ކުޅެން ބޭނުންކުރާނީ ދިގުހަރުން އެކިސިފަސިފައަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ކުޅިތަކެކެވެ.
މިއީ ދެމީހުން ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ރާޒަވާ . ރާޒަވާފެލަގަނޑަ . ރާޒުވާކުޅިބައި . ރިޔަ . ބަލިފޫޅު . ބޮނދު . ބޮނދުބުޑަށްސައިކިޔުން . ބޮނޑޮބޮލް . ބޮޑުބޯ . ބޯޑުކުޅިވަރު . ކުޅި . ކުޅިބައި . ކުޅިގަނޑު . އަނގަބެދުން . އަސް . ވަގުކުޅި . މަނާ . މަނާކުޅުން . މަނާމަންތިރިވުން . މަންތިރި . ފަޗިސްކުޅިބައި . ދެހަރާސައި . ތިންބަލިވުން . ގުއިގަނޑު . ސައި . ސައިކިޔުން . ސައިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ