...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޒުވާކުޅިބައި
ނ.
ރާޒުވާ ކުޅެން ބޭނުންކުރާ ކުޅިތައް.
އެއީ 2 މަންތިރި، 2 ބޮނދު، 4 ބޮޑުބޯ، 4 އަސް، 4 ރިޔާ، 61 މަނާ މިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ