...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޒުވާގޮނޑި
ނ.
މިއީ ފަރާތެއްގައި 8 ގޮޅިމަގުން ޖުމުލަ 46 ގޮޅިހުންނަ ގޮތަށް ހަތަރެސްކަނަށް އޮންނަ ފިލާގަނޑެކެވެ.
މިފިލާގަނޑު ހުންނާނީ ތަންތާ ބެހެއްޓޭގޮތަށެވެ.
ގޮޅިތަކުގެ ބޭރުން ފިލާގަނޑުގެ ދެކޮޅުގައި ކުޅިތައް ބެހެއްޓޭނެ ޖާގަ އޮންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޒަވާފެލަގަނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ