...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހަބަތްކޭން
ނ.
މައުލޫދަށް ކައްކާ ކޭމުގެ ބާވަތެއް.
އާންމުކޮށް މިކޭމުގައި ހުންނާނީ ފެންބަތާއި ބަރަބޮލު ރިހައާއި ކިރެވެ.
މިކިރަކީ ހަނޑުލު ފުށުގައި ފޮނިކޮށް ކައްކާފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިއީ ހިޔަރަކާތް މާލޫދާއި، ގަނޑުމާލޫދާއި، ރަންމާލޫދު ފަދަ މާލޫދުތަކަށް ކައްކާއުޅުނު ކޭމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ