...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހަމިރުސް
ނ.
(1) ތޮޅި މިރުހަށްވުރެ ބޮޑެތި، ތޮށިބޯ އޮށްގިނަ ކުޅިރަހަވަރަށްމަޑު މިރުހެއް.
(2) (ސ) ގިތެޔޮ މިރުސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިރުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ