...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހަފަތަފޮޅި
ނ.
ގުޅަޔަށް އަޅާހެން މަސްމޮޑެގެން އެއަށް ހަވާދުލައި ގުޅަ ހަދާހެން ހަދާ ފަތާކޮށްލާފައި ފިހާ ފަތަފޮޅިއެއް.
މިގޮތަށް ހަދާއިރު ހަވާދު ނުލިއަސް ކިޔަނީ މިހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ