...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހަފޮޅި
ނ.
ވަޅޯމަހުގައި ހިކިކޮށް ކައްކައިފައި ހުންނަ ރިހައެއް، އެތެރެޔަށް އަޅައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ފޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހައައްޕަން . ފޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ