...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހާކުރު
ނ.
ގަރުދިޔަ ކައްކާ އޮލަކޮށްގެން ހަދާ، ލައިގެން ކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނޭޖެހުން . ރަތްބަބުރު . ރިހާކުރު ރިހަ . ރިހާކުރު ބޯކިބާ . ރިހާކުރު އައްޕަން . ރިހާކުރު ގަރުދިޔަ . ރިހާކުރުބަގީޗާ . ރިހާކުރުބޮލި . ރިހާކުރުލެބުރު . ރިހާކުރުގުޅަ . ރެހާކުރު . ކައިރުބޮލި . ކާފަމާމަރަހަ . ކާފާމާމާވުން . ފަޗިސް . ފަޗިސްކުޅިބައި . ފިއްލެޔޮ . ދިއްފުށީރިހާކުރުގައި ޖެހުން . ތެލުލިރިހާކުރު . ލައިގެންކާއެއްޗެހި . ލެބުރު . ގަރެދަ . ގަރެދަލޮނެ . ގަރެދެ . ގަރެދެގެށުން . ގަދެރެ . ގަދެރެގޮޓުން . ގަޑުބަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ