...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހާކުރުބަގީޗާ
ނ.
ކުރޯޓަންއާއިލާގެ ގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތް ހުންނަނީ ރީނދޫކުލައިގެ ތިކިތަކެއްޖަހައިފައި ފެހިކުލައިގައެވެ.
ބައެއްގަސްގަހުގެ ފަތް ހިމަދިގުކޮށް އަނެއްބައިގަސްގަހުގެ ފަތް ކުރުފަލަކޮށް ހުރެއެވެ.
މިގަހުގެފަތް ޗިސްކުރުމުން ރިހާކުރުވަސް ދުވައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ