...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހާކުރުބޮނޑި
ނ.
ރިހާކުރަށް އަޅައިފައި ހުންނަ މަހުގެ ގުޅަ.
މިއީ ކަނޑުމަހުގެ ކަށިފަތި ކަހައިގެން ނަގާމަސްގުޅަ ވަށައިގެން ކައްކައި ހިއްކައިގެން ނުވަތަ ވަޅޯކޮށްގެން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ