...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހާކުރުބޮލި
ނ.
ވަށައިގެން ކައިރިފަށުގައި ރިހާކުރު ކުލަ ހުންނަ ބޮއްޔެއް.
ބޮލީގެ ބުރަކަށިމަތީގައި ފަނޑު ހުދުކުލައަކާއި ގަދަމުށިކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ދަށްފަރާތުގައި ހުންނަނީ ނުސާފު ހުދުކުލައެކެވެ.
މިބޮލި އޮންނާނީ ކުކުޅުބިސް ބުރަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ