...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހާކުރުދިޔަ
ނ.
ފިޔަޔާއި މިރުހާ ކޮށައިގެން ރަހަދޭވަރަށް ރިހާކުރާއި ލޮނާއި ހުތް އަޅައިގެން މޮޑެފައި ފެނަށް ނުވަތަ ކާށިކިރުގެ ތެރެއަށް ގިރުވައިގެން ހަދާ ލައިގެން ކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަރެދަލޮނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ