...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހިހިރު
ނ.
ދިވެހި ލިބާހުގެ ބޯވަޅުގައި ރޮދިގަނޑުގެ ދެފަރާތުގައި ރިހި ކަސަބުން ގަތާފައި އޮންނަ ދެހިރު.
މިގަތާފައި އޮންނާނީ ތޭރަ މަޅީގައެވެ.
އާދައިގެ ފަލަ މިނުގެ ކަސަބުނަމަ ދޮޅުފަށުންނެވެ.
ވިލާތު ހިމަކަސަބު ނަމަ 4 ފަށުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ